CITY PARK HOME – Rezidence Zdiměřická

Charakter novostavby reaguje na stávající zástavbu členěním elementárních prvků (okna, ortogonální systém členění hmot atd.) Tímto motivem je snaha o co nejvyšší symbiózu nové budovy se stávající zástavbou. Novostavba nevytváří dominantní výraz, spíše se přiklání přirozenému a střídmému výrazu okolní městské zástavby.

Zahájení stavby:
10/2016

Kolaudace:
3Q/ 2018

Předávání jednotek:
4Q/ 2018

www.cphome.cz