Obecně řečeno je zástavní právo právem k cizí věci za účelem zajištění vlastního závazku. Pokud věřitel (třeba banka) půjčí dlužníkovi (třeba Vám) peníze, chce si většinou určitým způsobem pojistit, že dostane své peníze zpět. K tomu právě slouží zástavní právo. Pokud by dlužník nedostál svému smluvnímu závazku a svůj dluh nesplatil, má věřitel právo prodat danou věc, na které vázne zástava, a tím získat své peníze zpět. Zástavní právo je právo věcné a zapisuje se do katastru nemovitostí. Výhodou je, že existenci tohoto omezení můžeme snadno ověřit pouhým náhledem do katastru nemovitostí.

Prodej nemovitosti, která je zatížena zástavním právem, je v dnešní době zcela běžnou věcí. Je sice trochu komplikovanější v procesu a klade specifické nároky na prodávajícího i kupujícího.

Pokud nemá prodávající ani kupující zkušenost s prodejem nemovitosti, která je zatížená zástavním právem, navíc se zákazem zcizení zapsaném na listu vlastnictví, může to být oříšek. Důležité je nastavení celého procesu tak, aby např. zástavní věřitel souhlasil s výmazem zástavního práva a zároveň nový zástavní věřitel bez problému akceptovala zástavu na již zastavěné nemovitosti. Se vším potřebným Vám umíme poradit a nedostat Vás do problému.