Podat přiznání k dani z nemovitosti musí ti, kdo se v roce 2021 stali majiteli nemovitosti. Tím je myšleno všichni, kteří si koupili, dostali darem, nebo jinak nabyli nemovitou věc. Týká s to i nemovitostí, které byly minulý rok zkolaudovány. Stejnou povinnost mají i prodávající a darující, ti musí tuto skutečnost rovněž oznámit místně přislušnému finančnímu úradu.

Termín pro podání přiznání k dani z nemovitosti je 31. leden 2022.

Majitelé, u kterých v roce 2021 nedošlo k žádné změně, nemusí nic řešit. Vy, co jste podali přiznání již v minulých letech, obdržíte nový výměr daně pro tento rok. Daň je pak třeba uhradit nejpozději do 31. května 2022. V případě, že daň přesáhne 5 000,- Kč, můžete si ji rozdělit do dvou splátek

Vy jste podali přiznání již v předchozích letech. Standardně tak obdržíte nový výměr daně pro tento rok, který pak musíte do 31. 5. 2022 zaplatit. V případě, že daň přesáhne 5000 korun, můžete si sumu rozdělit do dvou splátek. Druhá je pak splatná do 30. 11. 2022.