Jak zjistit, co lze v zájmové lokalitě postavit? Je Váš záměr v souladu s územním a regulačním plánem obce? Vše lze velmi jednoduše zjistit pomocí Územně plánovací informace (ÚPI).

Územně plánovací informace je odbornou pomocí stavebních úřadů veřejnosti. Zažádat u stavebního úřadu o podmínky využívání území a změn jeho využití a informace o tom, zda lze určitý záměr uskutečnit na konkrétním pozemku může v České republice zažádat každý. V žádosti musí žadatel uvézt konkrétní požadavky na informaci, dobře vyplnit formulář, zejména pa čísla dotčených pozemků a katastrální území. Poskytnutá územně plánovací informace platí 1 rok ode dne jejího vydání. Může ale dojít ke změně podmínek, na základě kterých byla vydána, o tom Vás však ale již stavební úřad informovat nemusí.

Pokud Vás zajímá k danému tématu více, doporučujeme pročíst seznam nejčastějších otázek na webu Ministerstva pro místní rozvoj.

One thought on “Územně plánovací informace

  1. Pingback: Co si prověřit při koupi pozemku pro stavbu rodinného domu - VPI REAL ESTATE

Comments are closed.