Se zrušením daně z nabytí nemovitosti je spojena i jedna zásadní změna, a to lhůta pro osvobození daně z příjmů při prodeji nemovitosti. Nově je lhůta nastavena na 10 let, místo 5ti. Tato změna se týká jen nemovitostí pořízených od roku 2021. Pokud jste se stali vlastníky nemovitosti dříve, stále pro vás platí lhůta 5 let. Rozhodným dnem je podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.