Při převodu vlastnického práva na nemovitých věcech se od roku 2014 využívá tzv. ochranná lhůta. Jak dlouho trvá, k čemu slouží a co se během této lhůty děje? Vše Vám vysvětlíme.

Pokud se podařilo nalézt vhodného kupce pro Vaší nemovitost a podepsali jste kupní smlouvu, proces převodu vlastnického práva tím ale nekončí. Kupující nabývá vlastnické právo k nemovitosti až okamžikem úspěšného vkladu do Katastru nemovitostí. Příslušný Katastrální úřad provede změnu vlastnického práva na základě doloženého nabývacího titulu (kupní, nebo jakékoliv jiné převodní smlouvy) a po podání návrhu na vklad začíná běžet 20 denní ochranná lhůta.

Jistota a bezpečí

V okamžiku podání návrhu na vklad na převod vlastnického práva začíná běžet ochranná lhůta 20 kalendářních dnů. Ochranná lhůta vznikla proto, aby se zabránilo nelegálním změnám při převodu nemovitosti. Jednoduše řečeno vznikla proto, aby měl vlastník dostatek času ve chvíli, kdy se z dopisu od Katastrálního úřadu dozví, že se s jeho nemovitostí v rámci vlastnického práva v katastru nemovitostí nějak manipuluje. Ochranná lhůta proto přímo chrání práva vlastníků nemovitostí a představuje pro vlastníky velice důležitou pojistku.

Průběh

Katastrální úřad, po obdržení žádosti, informuje všechny smluvní strany a označí danou nemovitost plombou v katastru nemovitostí. Plomba je upozorněním na listu vlastnictví, že se právních vztahů v rámci dané nemovitosti začala dotýkat nějaká změna.

Pokud tedy obdržíte od Katastrálního úřadu dopis s vyrozuměním o vkladu převodu vlastnického práva u vaší nemovitosti v katastru nemovitostí, o kterém víte, nic se neděje. Na dopis nemusíte Katastrálnímu úřadu odpovídat. Katastrální úřad má v takovém případě za to, že se změnou souhlasíte.

V opačném případě je třeba velice rychle jednat, reagovat, a kontaktovat co nejrychleji Katastrální úřad, že s navrhovanou změnou nesouhlasíte, aby zastavil řízení.

Neobdrží-li Katastrální úřad po uplynutí ochranné lhůty žádné námitky od účastníků řízení, začne daný požadavek zpracovávat. Na vyřízení požadavku a jeho zpracování má úřad ze zákona dalších 30 kalendářních dní nad rámec ochranné lhůty.

Po uplynutí této lhůty, přecházejí vlastnická práva na kupujícího a proces převodu nemovitosti je ukončen. Katastrální úřad zašle všem stranám vyrozumění o provedení vkladu v katastru nemovitostí.

Jak se můžete chránit?

Je tu několik možností jak můžete pravidelně kontrolovat svoji nemovitost:

  • Můžete zdarma ověřovat změny prostřednictvím služby nahlížení do katastru nemovitostí.
  • V případě že nemáte dostatek času sledovat změny na stránkách Katastrálního úřadu, můžete si objednat (za poplatek) služby hlídačů katastru nemovitostí. Jedná se o programy které kontrolují v katastrech stav hlídaných nemovitostí. Jakmile zjistí, že se v katastru nemovitostí něco mění, upozorní vás na změnu elektronicky, většinou emailem.
  • Založte si datovou schránku. Tímto způsobem eliminujete nebezpečí, že byste neobdrželi včas informaci od Katastrálního úřadu, ohledně návrhu změn u vašich nemovitostí, a mohli tak včas zareagovat. Založení datové schránky je zdarma. O datovou schránku můžete požádat na kontaktním místě Czech POINT nebo podat žádost osobně na podatelnu Ministerstva vnitra. Úřady jsou povinny subjektům, které datovou schránku mají, dokumenty přednostně zasílat právě prostřednictvím tohoto komunikačního nástroje. Datová schránka vás pak upozorní emailem na novou zprávu.

Přestože se Vám může zdát celý tento proces komplikovaný, nenechte se odradit. Se vším Vám rádi pomůžeme a bezpečně Vás provedeme všemi procesy realitní transakce.