O nových pravidlech při poskytování hypotečních úvěrů se toho v minulých měsících napsalo a namluvilo opravdu hodně. Stávající úpravy metodik hypotečních bank a vývoj úrokových sazeb jsou v posledních měsících trochu jako horská dráha. Pojďme si tedy v kostce shrnout to nejdůležitější.

Zapůjčená částka od banky nesmí překročit devítinásobek čistého ročního příjmu žadatelů. Zaměstnanci musí bance doložit formulář Potvrzení o výši příjmu potvrzený zaměstnavatelem či mzdovou firmou. Nejčastěji se pro potřeby bank potvrzují průměrné příjmy za posedni 3, 6 nebo 12 měsíců. Pokud žadatel zrovna nastoupil do nového zaměstnání a běží mu zkušební lhůta, je dobré s žádostí o hypotéku počkat do jejího doběhnutí. OSVČ pak bance doloží přiznání k dani z příjmů nejčastěji za dvě poslední zdaňovací období. V dnešní době banky ve standardních případech již nevyžadují potvrzení o bezdlužnosti od OSSZ a zdravotní pojišťovny, jak tomu bylo v dřívějších letech. Většinou však stále však vyžadují potvrzení o bezdlužnosti vůči Finanční správě České republiky tedy finančnímu řadu. Tento dokument je ovšem většinou třeba až při vlastním čerpáním schváleného hypotečního úvěru.

Na splátky všech finančních závazků,by klient neměl vynaložit více než 45 % svého čistého měsíčního příjmu, potažmo příjmu domácnosti. Banky při posuzování bonity klienta přihlížejí nejen k tomu, jaký má příjem, ale také jaké jsou jeho výdaje. Do těch se krom částky na živobytí započítávají mimo jiné také stávající hypoteční úvěry,  spotřebitelské úvěry, úvěry ze stavebního spoření, leasing, soudem stanovené výživné, aktivní kreditní karty nebo i splátkový prodej spotřebního zboží Potíže však může způsobit i nesprávně využívaný kontokorent na běžném účtu! Výše uvedená opatření bank jsou však stále „pouze“ v režimu doporučení od České národní banky. Hypoteční banky mají stále možnost na určitou část jimi poskytnutých úvěrů uplatňovat odlišné parametry např. splátky úvěrů ve výši 50% příjmu domácnosti, nebo LTV (poměr hodnoty nemovitosti vůči výši hypotečního věru) vyšší než standardních 80%. V brzké budoucnosti se však pravděpodobně dočkáme úpravy stávajících podmínek poskytování hypotečních úvěrů. Úprava by měla zvýhodnit mladší žadatele o úvěr při nákupu nemovitosti pro vlastní bydlení a umožnit jim překročit výše uvedené limity.

Pro úspěšné dosažení hypotéky musí žadatel disponovat minimálně 10 až 20 % vlastních úspor z tržní ceny nemovitosti. Dnes již zřídka kdy existuje možnost, že by žadateli banka poskytla hypoteční úvěr v plné výši ceny nemovitosti. Toto opatření zavedla ČNB kvůli obavám z ohrožení stability české ekonomiky způsobeným rychlým nárůstem úvěrů doprovázeným strmým růstem cen nemovitostí. Zároveň se tak stalo i z důvodu ochrany dlužníků, protože rychlý nárůst cen nemovitostí převyšoval nárůsty příjmů domácností S tímto neporovnatelným růstem také sílila obava, že hypotéční úvěry budou poskytovány klientům, kteří nemají dostatečnou bonitu.

O úvěr na bydlení můžete zažádat spolu s partnerem nebo rodiči. Banka tak bude posuzovat všechny výše zmíněné náležitosti a vaše šance na získání hypotéčního úvěru se zvýší. Do žádosti o úvěr můžete v určitých případech zahrnout i mladšího spolužadatele. Výhodou u některých hypotečních bank tak může být posuzování maximální splatnosti úvěru dle věku mladšího z žadatelů a tím snížení měsíční splátky úvěru. V tomto případě je však třeba zachovat si „zdraví rozum“ a uvědomit si, že vykonávat fyzicky náročnou práci do 70-ti let není to pravé ořechové.

Důležité je si uvědomit, že nová nařízení neslouží jen k ochraně státu, ale jsou také v zájmu nás samotných klientů a s tím k žádosti o hypotéční úvěr přistupovat. Při koupi vlastního bydlení nebo investiční nemovitosti vždy doporučujeme setkání s odborníkem. Aby bylo dlouhodobě vše v pořádku a mohli jste si Váš byt či dům jenom užívat, je třeba myslet na více věcí, než je na první pohled zřejmé!