K demolici starého domu je třeba vyřídit řadu dokladů a povolení, bez nichž se do bourání nemůžete pustit. Abyste se vyhnuli problémům s úřady a případné pokutě, musíte před demolicí vyřídit následující.

Ohlášení demolice či stavební povolení na demolici?

Obecně platí, že to, co jste stavěli bez ohlášení či povolení, můžete i zbourat bez ohlášení či povolení. Avšak na demolici domu, garáže a dalších objektů je nutné stavební povolení. K tomu musíte vyplnit žádost o demolici a doložit dokumentaci (povolení od sousedů, plány bouraného objektu, pasport). U většiny staveb je nutné doložit i projekt demolice. Pokud je vyžadováno stavební povolení, musí bourání provádět specializovaná firma.

Co lze zbourat bez ohlášení či stavebního povolení

Bez povolení lze zbourat kůlnu na nářadí, nízký plot, nadzemní bazén, kurník, holubník a další. Opět zde platí pravidlo, že co bylo postaveno bez ohlášení či povolení, lze i zbourat bez ohlášení či povolení. Nesmí se však jednat o velké stavby typu domu, garáže apd.

Zakreslení starého domu v katastru nemovitostí

Jestliže dům, který chcete zbourat, není zakreslen a nemá plány, musíte jej ještě před žádostí o demolici nechat zaměřit, zakreslit a vypracovat zjednodušenou dokumentaci stavby. Musíte tedy stavbu zlegalizovat a nechat si vystavit pasport. Případné škodliviny či nebezpečný materiál (azbest aj.) musí likvidovat certifikovaná společnost.

Žádost o demolici

Jedná se o úřední dokument, který budete posílat stavebnímu úřadu. Je-li ohlášení bez závažných chyb a jsou-li splněny všechny podmínky, vydá stavební úřad souhlas s demolicí obvykle do 30 dnů. Souhlas nabývá právní účinnosti dnem doručení a vy můžete začít s bouráním. Dále potřebujete projekt bouracích prací, který vyhotoví projektant a doklad o vlastnictví, tedy výpis z katastru nemovitostí. Pozor, při neplnění požadovaných povinností uložených stavebním zákonem, vám hrozí pokuta až do výše 200 tisíc Kč.

Samotná demolice

Před bouráním se musí odpojit voda, elektřina, plyn i kanalizace a odevzdat elektroměr či plynoměr. Přípojky musí být chráněny. Je třeba si zjistit, kam a jak budete odvážet odpad, pokud neprovádí demolici firma, která tyto služby zajišťuje. Po ukončení demoličních prací zbývají poslední dva kroky, a to nahlášení úspěšného provedení demolice stavebnímu úřadu a odstranění nemovitosti z katastru nemovitostí předáním potvrzení ze stavebního úřadu.

Potřebujete pomoci? Obraťte se na nás!

Hledáte také zkušeného partnera, na kterého se můžete maximálně spolehnout? Realitám se věnujeme přes dvacet let. Za tu dobu jsme pomohl klientům nejen s řadou prodejů i pronájmů nemovitostí. Spolupracujeme i s řadou externích odborníků a rádi Vám nabídneme komplexní služby, díky nimž se ve světě realit neztratíte. Máte zájem?  Ozvěte se nám na +420 731 767 741, nebo na info@vpi.cz a domluvte si osobní setkání, kde si u kávy řekneme více.