Author Archives: vpi

Daň z nemovitosti 2022

Podat přiznání k dani z nemovitosti musí ti, kdo se v roce 2021 stali majiteli nemovitosti. Tím je myšleno všichni, kteří si koupili, dostali darem, nebo jinak nabyli nemovitou věc. Týká s to i nemovitostí, které byly minulý rok zkolaudovány. Stejnou povinnost mají i prodávající a darující, ti musí tuto skutečnost rovněž oznámit místně přislušnému…

Co si prověřit při koupi pozemku pro stavbu rodinného domu

Poptávka po pozemcích pro stavbu rodinného domu je dlouhodobě vysoká. Pozemek pro stavbu rodinného domu je ale třeba před koupí velmi důkladně prověřit, protože může skýtat hned několik úskalí, která nemusí být na první pohled zřejmá. Musíte se zaměřit v zásadě na tři věci – přístup na pozemek, územní plán a inženýrské sítě. Přístup na…

Co je to zástavní právo?

Obecně řečeno je zástavní právo právem k cizí věci za účelem zajištění vlastního závazku. Pokud věřitel (třeba banka) půjčí dlužníkovi (třeba Vám) peníze, chce si většinou určitým způsobem pojistit, že dostane své peníze zpět. K tomu právě slouží zástavní právo. Pokud by dlužník nedostál svému smluvnímu závazku a svůj dluh nesplatil, má věřitel právo prodat…

Územně plánovací informace

Jak zjistit, co lze v zájmové lokalitě postavit? Je Váš záměr v souladu s územním a regulačním plánem obce? Vše lze velmi jednoduše zjistit pomocí Územně plánovací informace (ÚPI). Územně plánovací informace je odbornou pomocí stavebních úřadů veřejnosti. Zažádat u stavebního úřadu o podmínky využívání území a změn jeho využití a informace o tom, zda…

Prodej pozemku a DPH u soukromé osoby

Fyzická osoba – nepodnikatel – rozparceluje pozemky, které sám vlastní, zřídí příjezdovou cestu a inženýrské sítě. Posléze jednotlivě prodá. Vzniká u něho povinnost plátcovství DPH? Ano, přesně na tyto případy myslím Generální finanční ředitelství v pokynu č.j. 6717/15/7000-20116-101206 ve znění dodatku č. 1. č.j. 162134/15/7100-20116-050485. Jakmile tedy přesáhne obrat při prodeji částku 1,000.000,-Kč za 12 po sobě jdoucích měsíců,…

Máme co předat

VPI Real Estate zhodnocuje dlouholeté zkušenosti společnosti Varuss Property Investments s.r.o., která poskytuje komplexní servis v oblasti vyhledávání výjimečných investičních příležitostí.  Zakládáme si na osobním přístupu ke každému klientovi. Naším závazkem je poskytovat našim klientům co nejkvalitnější služby v oblasti prodeje a pronájmu nemovitostí. Díky 20 let zkušeností s investicemi, realizacemi projektů developmentu, redevelopmentu, akvizic a správou soukromých…